This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Forum Aankondiging: Regels
Welkom op het platbodemforum.
 
Dit forum heeft als doel om liefhebbers van platbodem en rondbodem zeiljachten bij elkaar te brengen en een platform te bieden voor discussie, kennisoverdracht en gezelligheid.  Ben je een liefhebber van een ander type schepen dan ben je hier alsnog van harte welkom, maar dit forum gaat in grote lijnen over voornoemde scheepstypes. Het is aan het forumteam ter beoordeling of je bijdrage aan het forum in de geest van deze doelstelling is.

Om zaken een beetje leuk te houden hebben we hieronder een aantal regels en afspraken ontworpen (gepikt van het zeilersforum) . Uiteraard zijn dit allemaal overbodige en logische afspraken maar we noemen ze toch maar even.

Contact

Je kunt in geval van problemen met bijvoorbeeld aanmelden contact met ons opnemen via de mail, dat kan het beste via info at of fred at platbodemforum punt nl .

Onderwerp/categorie

Als je een nieuw onderwerp start, gebruik dan een duidelijke, bondige titel die de inhoud duidelijk maakt en plaats het bericht in de juiste categorie. Hiermee waarborgen we de orde en de overzichtelijkheid van het forum. Platbodemforum.nl behoudt het recht om een onderwerptitel te veranderen, het onderwerp naar de juiste categorie te verplaatsen of zelfs geheel te verwijderen.

Inhoud berichten

Met betrekking tot de inhoud van de onderwerpen en berichten zal het volgende bij plaatsing in het forum verwijderd worden en, indien nodig, ook verwijdering van de gebruikersaccount tot gevolg hebben:

- Racistisch of discriminerend materiaal
- Vloeken, intimidatie, manipulatie, schelden, agressief en onwelvoeglijk taalgebruik
- Onsmakelijk, gewelddadig of schokkend materiaal
- Pornografisch of erotisch getint materiaal
- Auteursrechtelijk beschermd materiaal of links daarnaartoe
- Programmatuur of scripts die schade kunnen veroorzaken aan computers (virussen)

Enquetes

Omdat er met enige regelmaat een enquete verschijnt wil het forumteam graag vooral geïnformeerd worden. Dit kan door een mail te sturen naar info@platbodemforum.nl of via een privé bericht naar iemand van het forumteam. Het forumteam zal dan wel of niet groen licht geven voor het plaatsen van de enquete.
Enquêtes met een commercieel doel mogen niet worden gepost. Enquêtes met bijvoorbeeld een studiedoel of van een non-profit organisatie zijn wel toegestaan, mits watersportgerelateerd en na voorafgaande toestemming van het forumteam.

Forumregels

Lees voor het plaatsen van een reactie eerst de berichten goed door, dit voorkomt veel irritaties. In het forum zijn de volgende algemeen geldende regels van kracht:

- Quote niet het eerste of tweede voorafgaande bericht.
- Quote eventueel niet het gehele bericht maar bv alleen de zin waar je op doelt.
- Het gebruiken van foto's in het quoten is niet toegestaan en dienen uit de quote verwijderd te worden.
- Plaats geen twee berichten achter elkaar. Je kunt je vorige post bewerken.
- Blijf on topic; d.w.z. wijk niet teveel af van het betreffende onderwerp.
- Gebruik niet onophoudelijk HOOFDLETTERS, emoticons ed. in je berichten en gebruik Algemeen Beschaafd Nederlands.
- Plaatsen van veel nietszeggende berichten achter elkaar is verboden.
- Doe je niet voor als iemand anders (bijvoorbeeld door het creëren van verschillende accounts).
- Platbodemforum.nl is geen reclamebord. Als je commerciële berichten wilt plaatsen overweeg dan sponsor te worden van het forum, alleen dan is het toegestaan om beperkt reclame te maken. Neem hiervoor contact op met het forumteam.
- Wees niet aanstootgevend in je berichten.
- Het forum is niet bedoeld om ruzies uit te vechten, voorkom dus ook dat je ze op het forum start.
- Plaats geen zaken die betrekking hebben op het privé-leven van iemand anders.
- Vermeld bij aanhalen van teksten de bron (indien bekend), je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bericht.
- Wanneer men een foto / afbeelding / bijlage in een bericht plaatst zal deze naar behoren moeten werken.
- Rapporteer "verdachte" zaken (spam bijvoorbeeld) via de knop Rapporteer Bericht onder de fout geachte post. De moderators ruimen snel genoeg op.
- Het gebruik van url shorteners ten sterkste afgeraden (bijvoorbeeld bit.ly of goo.gl) . Dit omdat het volstrekt onduidelijk is waar de link naar toe verwijst en je dus op een totaal onbekende en misschien wel kwaardaardige site terecht komt.


Bewerken/sluiten/verwijderen van bijdragen

Platbodemforum.nl behoudt het recht om bijdragen van gebruikers te bewerken, sluiten of verwijderen als de bovengenoemde regels niet worden nageleefd. Daarnaast mogen ook bijdragen die inhoudelijk niet bij het forum en/of haar doelstelling passen bewerkt, gesloten of verwijderd worden. Als een bijdrage bewerkt, gesloten of verwijderd is dan kan hier persoonlijk uitleg bij worden gegeven als daarom per e-mail wordt gevraagd.

Blokkeren van gebruikers

Als een gebruiker nadat zijn/haar account verwijderd is, zich opnieuw aanmeldt en zich met dezelfde praktijken bezighoudt als voor zijn/haar verwijdering, behoudt Platbodemforum.nl het recht om dit betreffende lid, zonder verdere waarschuwing, te blokkeren. Dit kan consequenties hebben voor de andere computergebruikers, deze kunnen dan ook niet meer via die computer op onze website inloggen. Denk dus niet alleen aan jezelf! De geblokkeerde gebruiker heeft de mogelijkheid om Platbodemforum.nl een email te sturen wanneer hij/zij het er niet mee eens is en hier goede redenen voor heeft. Bij het herhaaldelijk uiten van op personen en/of organisaties gerichte grove beledigingen, discriminerende opmerkingen, bedreigingen in welke vorm dan ook, wordt door Platbodemforum.nl hierover justitie geïnformeerd en zullen bijbehorende gegevens van de gebruiker worden overgedragen aan justitie.

Verwijderen van gebruikers

Als door een gebruiker één of meerdere van bovenstaande regels niet wordt nageleefd behoudt Platbodemforum.nl het recht om het betreffende account zonder waarschuwing te verwijderen. Als een gebruiker verwijderd is kan deze persoonlijk uitleg vragen door middel van het sturen van een e-mail aan het beheer.
Gebruikers die na een maand hun account nog niet hebben geactiveerd worden automatisch verwijderd door de forumsoftware.

Aansprakelijkheid

Platbodemforum.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen. Platbodemforum.nl is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen.

Privacy

Voor het gebruik van onze website is het onvermijdelijk dat u enige persoonlijke gegevens achterlaat. Het staat u volledig vrij gegevens te verstrekken aan Platbodemforum.nl. Wanneer gegevens worden verstrekt, zullen deze zorgvuldig en zo anoniem mogelijk worden behandeld. Platbodemforum.nl stelt geen gegevens van haar gebruikers aan derden ter beschikking, behoudens in het geval wanneer Platbodemforum.nl op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het beschikbaar stellen van de inhoud van (een geselecteerd gedeelte) van de database of logs. U kunt er echter vanuit gaan dat Platbodemforum.nl hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Wijzigingen

Platbodemforum.nl behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Samenstelling forumbeheer

Omdat de mensen achter dit forum natuurlijk niet altijd aanwezig kunnen zijn zou het op prijs worden gesteld als de mede forumleden ook een oogje in het zeil willen houden. Mocht je iets tegenkomen wat niet door de beugel kan geef dit dan aan bij de moderators of het forumbeheer. Dat kan middels een e-mail, Persoonlijk Bericht of een post in de categorie Feedback.
(met dank aan het zeilersforum.nl voor deze regels)