Platbodem Forum

Volledige versie: Nopoints tonnenbestanden
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
VIa mijn mailbox kreeg ik de volgende mededeling:
Citaat:Betreft: http://www.filo.nl/users/nopoints/


Geachte heer, mevrouw,

In 2012 was u een van de - zeer gewaardeerde -
donateurs voor de bovengenoemde site.

Deze mail behelst het nieuws dat er GEEN nopoints
boeienbestanden zullen komen in 2013.

De reden daarvoor is dat ik ernstig ziek ben, en
geen energie meer heb om e.e.a. te verzorgen.
Dat is om meerdere redenen heel jammer, maar er
valt niets aan te veranderen.

De vraag is nu of andere mensen e.e.a. kunnen
overnemen.

Ik heb contact gezocht met de maker van het gratis
programma Quicktide, Wim Blankenstijn.
Hij heeft zich bereid verklaard pogingen in die
richting te coordineren.

Meer hoort u over enige tijd van hem.
Ik heb - in uw eigen belang - uw e-mailadres aan
Wim doorgegeven (en verder aan niemand).

En dan is het nu tijd om afscheid te nemen.
Ik 'dank u voor het gestelde vertrouwen' gaat het
dan. Maar dat is voor mij ook echt zo.
Ik heb vele, en hele goede herinneringen aan
'mijn' donateurs.

Goede wind gewenst!

Met vriendelijke groet,


Henk Menninga
Ik wens Henk sterkte toe. Ik hoop ook dat er voor zijn nopoints service weer snel een goede opvolger wordt gevonden.
Wim Blankenstijn en Hans FIx (oa bekend van NSV, Wadvaarders, ZF en anderen) zijn bezig met een doorstart van de FILO website / nopoints dienst.
Citaat:Beste Nopoints-donateur,

Van Henk Menninga hebben jullie vernomen dat hij niet verder kan gaan
met de Nopointsbestanden, die je kon downloaden van www.filo.nl.

Inmiddels kunnen we jullie melden: wij gaan door met het initiatief
van Henk!

We hebben een website opgezet met een tonnendatabase. Hier kunnen
donateurs weer als vanouds bestanden downloaden.

Maar... we zijn pas nét begonnen. En we zijn lang niet klaar. Maar we
verwachten de komende maand een heel eind te zijn.

En er is meer, we zijn een organisatie aan het opzetten die
initiatieven als Nopoints levend kan houden. Deze organisatie wordt de
Stichting Nautin (nu nog in oprichting).

Nautin wil zoveel mogelijk initiatieven bundelen, ontsluiten en vooral
levend houden. Ook als de eerste initiatiefnemer dit niet meer kan.

Meer informatie én een enquête vind je op: de Nautin-website

<http://www.nautin.nl/wb/pages/over-nautin.php>
Ook kun je je hier melden als vrijwilliger,

We zijn benieuwd naar de reacties.

Met vaardersgroeten,

Wim Blankenstijn en Hans Fix.
www.nautin.nl voor de doorstart van filo.nl met veel meer dan alleen tonnenbestanden:
Citaat:Deze website is een initiatief van de Stichtin Nautin. Doel van deze stichting is het verspreiden van nautische informatie voor de pleziervaart.

Nautin wil de vele een-persoons initiatieven bundelen die er zijn binnen de watersport. Daarmee willen we er voor zorgen dat deze initiatieven blijven bestaan.

Initiatieven in ons programma:

Actuele tonnenbestanden (was: Nopoints).
QuickTide (getijden programma)
Diepte-informatie (Wadvaarders dieptestaat)
Email verzending van nieuwsbrieven
Berichten aan Zeevaarden (wekelijks)
De Wadvaarders dieptestaat (maandelijks)
QuickTide nieuwsbrieven
Nautin nieuwsbrieven
Logging van waterstanden op de Wadden
Verkorte weerberichten (Kortweer)

Nog niet alles is al operationeel, maar er wordt hard aan gewerkt.
En deze lijst willen we uitbreiden, natuurlijk.

De stichting Nautin werkt (uiteraard) zonder winstoogmerk. Alle diensten van Nautin worden door vrijwilligers verzorgd. De kosten van Nautin worden gedragen door donateurs en sponsoren.

Nautin is opgericht als reactie op het beëindigen van de website filo.nl, waarop onder meer de bestanden met actuele tonnen posities waren te downloaden ("Nopoints"). Ook de vereenvoudige weerberichten "Kortweer" waren hier te vinden.
Ik ben met Seaclear , OpenCPN , OpenSeaMaps en deze tonnen bestanden aan het experimenteren om een goedkoop / goed alternatief te vormen voor de kostbare maar prima werkende winGPS oplossing. Ik houd u op de hoogte van mijn bevindingen. Voor navigatie NAAST kaarten kan dit een prima en up to date alternatief zijn.